Test Studio


Telerik Test Studio Ultimate Perpetual

  • Nr katalogowy: 5145-5145
  • Cena netto: 14 180.40 PLN
  • Cena brutto: 17 441.89 PLN
  • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 5 dni roboczych
  • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
  • Koszt dostawy: 0.00 PLN
  • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z Działem Handlowym


*Ceny w USD sa przeliczane wg kursu średniego walut NBP obowiązującym w dniu 2024-06-21 i wynoszącym 4.0527 PLN.© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G