Telerik UI for ASP.NET MVC


Telerik UI for ASP.NET MVC Developer License with 1 year Subscription and Lite Support

 • Nr katalogowy: 9371-9371
 • Cena netto: 3 853.89 PLN
 • Cena brutto: 4 740.28 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Telerik UI for ASP.NET MVC Developer License with 1 year Subscription and Priority Support

 • Nr katalogowy: 9366-9366
 • Cena netto: 4 239.68 PLN
 • Cena brutto: 5 214.81 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Telerik UI for ASP.NET MVC Developer License with 1 year Subscription and Ultimate Support

 • Nr katalogowy: 9369-9369
 • Cena netto: 5 782.86 PLN
 • Cena brutto: 7 112.92 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


*Ceny w USD sa przeliczane wg kursu średniego walut NBP obowiązującym w dniu 2024-04-23 i wynoszącym 4.0610 PLN.© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G