Telerik UI for Blazor


Telerik UI for Blazor Developer License with 1 year Subscription and Lite Support

 • Nr katalogowy: 7590-7590
 • Cena netto: 3 853.64 PLN
 • Cena brutto: 4 739.98 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Telerik UI for Blazor Developer License with 1 year Subscription and Priority Support

 • Nr katalogowy: 7594-7594
 • Cena netto: 4 239.40 PLN
 • Cena brutto: 5 214.46 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Telerik UI for Blazor Developer License with 1 year Subscription and Ultimate Support

 • Nr katalogowy: 7598-7598
 • Cena netto: 5 782.42 PLN
 • Cena brutto: 7 112.38 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


*Ceny w USD sa przeliczane wg kursu średniego walut NBP obowiązującym w dniu 2024-05-17 i wynoszącym 3.9363 PLN.© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G