Altova

Firma Altova słynie z najwyższej jakości narzędzi wspomagających budowę aplikacji XML. W istocie narzędzia Altova stały się standardem w projektowaniu aplikacji XML a ich zróżnicowanie pozwala na maksymalne skrócenie czasu programowania oraz umożliwia bardzo łatwą migrację serwisów Web do następnej generacji aplikacji, których fundamentem jest technologia XML.

Najnowsza rodzina narzędzi firmy Altova składa się z następujących produktów:

Altova MissionKit to zestaw flagowych aplikacji służących modelowania architektury aplikacji przy wykorzystaniu metodologii UML, projektowania aplikacji integrującej technologie takie jak XML czy Web Serwisy oraz zarządzania dostarczanymi do aplikacji danymi.


Altova XMLSpy jest najbardziej wszestronnym narzędziem do projektowania zaawansowanych serwisów XML. XMLSpy stanowi standard przemysłowy w dziedzinie środowiska projektowego dla projektowania, edytowania i debugowania zaawansowanych aplikacji wykorzystujących technologie takie jak XML, XML Schema, XSL/XSLT, SOAP, WDSL i Web services.


Altova MapForce służy do wizualnego rzutowania danych w zaawansowanych projektach wykorzystujących integrację danych z wielu źródeł. MapForce automatycznie generuje kod dla danych zawartych w strukturach XSLT, Java, C++ i C# i umożliwia transformacje tych danych w trybach XML-na-XML i XML-do-Bazy danych. Wszytkie transformacje danych są dostępne w jednakowy sposób: źródła i cele danych mogą być mieszane bez żadanych ograniczeń, a bogata i rozszerzalna biblioteka funkcji umożliwia obsługę praktycznie każdej transformacji danych.


Altova StyleVision jest zaawansowanym edytorem styli umożliwiającym transformację XML i zawartości baz danych do formatu HTML, PDF oraz Word/RTF. Program umożliwia również budowę zaawansowanych formularzy. StyleVision obsługuje formaty XSLT, XSL:FO, CSS oraz wszystkie najważniejsze bazy danych.


Altova UModel jest niezbędną aplikacją dla tych, którzy wykorzystują metodologię UML, w celu prawidłowego zaprojektowania modelu oprogramowania. Program umozliwia projektowanie wizualne, generuje kod wynikowy w hęzyku Java i umozliwia odtworzenie modelu oprogramowania w postaci diagramów zgodnych z UMLŸ 2.0.


Altova DatabaseSpy jest uniwersalnym narzędziem do zarządzania bazami danych. Program obsługuje większość obecnych na rynku baz danych m.in. Microsoft SQL Server 2000 and 2005, Microsoft Access 2003, Oracle 9i and 10g, IBM DB2 8.x and 9, MySQL 4.x and 5.x, Sybase 11 oraz umożliwia połączenia z innymi bazami danych poprzez interfejs ADO lub ODBC. Dzięki DatabaseSpy można łatwo edytować strukturę baz w trybie graficznym, uruchamiać kwerendy SQL, eksportować dane.


Altova DiffDog jest narzędziem do porównywania plików i folderów. Przejrzysty interfejs graficzny umożliwia szybkie odnalezienie różnic i synchronizację źródłowych plików programów, innych plików tekstowych oraz katalogów. Za pomocą jednego kliknięcia można łączyć zawartości różniących się plików, a zmiany są natychmiast uwzględniane przy porównywaniu. Dzięki temu programowi w łatwy sposób można zarządzać zmianami kodu źródłowego w dużych i małych projektach.


Altova SchemaAgent jest narzędziem dla grup roboczych redefiniującym zagadnienie modelowania i zarządzania skomplikowanymi schematami XML. Przejrzysty interfejs pozwala na łatwe definiowanie schematów oraz ich edycję.


Altova Authentic jest darmowym edytorem dokumentów zbudowanym w oparciu o przeglądarkę internetową. Umożliwia łatwe i wygodne pozyskiwanie informacji i bezpośrednie przekształcanie ich do struktur XML lub zapis do dowolnego systemy zarządzania treścią, bazy danych lub repozytorium XML w celu późniejszej obróbki. Authentic działa na podobnej zasadzie jak zwykły edytor tekstów i jest idealnie przystosowany do budowy komponentów lub struktury dokumentów dla systemów opartych na XML, publikacji w sieci WWW lub aplikacji do zarządzania wiedzą.© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G