DatabaseSpy 2020 Enterprise

Altova DatabaseSpy jest uniwersalnym narzędziem do zarządzania bazami danych. Program obsługuje większość obecnych na rynku baz danych m.in.

 • Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016
 • PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4
 • Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c
 • MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6
 • IBM DB2® 8, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5
 • IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1
 • Informix® 11.70
 • Sybase® ASE 15
 • Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013
 • SQLite 3.x
 • Firebird 2.5
 • Progress OpenEdge 11.6

oraz umożliwia połączenia z innymi bazami danych poprzez interfejs ADO lub ODBC. Dzięki DatabaseSpy można łatwo edytować strukturę baz w trybie graficznym, uruchamiać kwerendy SQL, eksportować dane.

Dodatkowe informacje:

Licencjonowanie:

Program jest licencjonowany w pakietach po 1, 5, 10, 20 i 50 licencji. Aby zakupić pakiet licencji w ilości 5 i więcej lub licencje typu "concurrent" (jedna licencja może obsłużyć kilku użytkowników) prosimy skontaktować się z naszym Działem Handlowym.

Przed zakupem rekomendujemy Państwu zapoznanie się z działaniem programu.


Altova DatabaseSpy 2020 Enterprise Edition Installed Users (1 licencja w pakiecie)

 • Nr katalogowy: T20E-I001
 • Cena producenta: 149.00 EUR
 • Cena netto: 713.65 PLN
 • Cena brutto: 877.79 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Altova DatabaseSpy 2020 Enterprise Edition Installed Users (1 licencja w pakiecie + 1 rok wsparcia i bezpłatnych aktualizacji)

 • Nr katalogowy: T20E-I001+M1
 • Cena producenta: 186.25 EUR
 • Cena netto: 896.64 PLN
 • Cena brutto: 1 102.87 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


Altova DatabaseSpy 2020 Installed Users (1 licencja w pakiecie + 2 lata wsparcia i bezpłatnych aktualizacji)

 • Nr katalogowy: T20E-I001+M2
 • Cena producenta: 208.60 EUR
 • Cena netto: 1 001.86 PLN
 • Cena brutto: 1 232.29 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


*Ceny w EUR sa przeliczane wg kursu średniego walut NBP obowiązującym w dniu 2021-07-23 i wynoszącym 4.5747 PLN.© 2000-2021 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G