JetBrains DataSpell


JetBrains DataSpell - Commercial annual subscription

 • Nr katalogowy: C-S.DS-Y
 • Cena netto: 970.61 PLN
 • Cena brutto: 1 193.85 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


JetBrains DataSpell - Personal annual subscription

 • Nr katalogowy: P-S.DS-Y
 • Cena netto: 420.31 PLN
 • Cena brutto: 516.98 PLN
 • Czas dostawy elektronicznej: Od 0 do 2 dni roboczych
 • Forma dostawy: Dostawa elektroniczna przez e-mail, końcowa faktura VAT.
 • Koszt dostawy: 0.00 PLN
 • Płatność: Dokument pro-forma z 4 dniowym terminem płatności (automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia)

Ilość: lic.  


*Ceny w EUR sa przeliczane wg kursu średniego walut NBP obowiązującym w dniu 2024-06-21 i wynoszącym 4.3331 PLN.© 2000-2024 MS-G S.C.

soft.ware.pl jest własnością firmy MS-G